نظارت بر اجرا

نظارت بر اجرا
  • در طول انجام پروژه همواره می‌توانید از طریق پنل کاربری خود وضعیت پروژه خود را پیگیری نمایید و یا از طریق ناظر پروژه گزارش پیشرفت کار را دریافت نمایید.
  • چنانچه کار انجام شده نیاز به اصلاح و تغییرات داشته باشد و مورد تایید شما نباشد می‌توانید موارد را به صورت مکتوب و از طریق پنل کاربری خود به ناظر مربوطه و یا مدیر سایت اعلام فرمایید تا پیگیری لازم صورت گرفته و خواسته شما محقق گردد.