انجام پروژه توسط متخصصین

انجام پروژه توسط متخصصین
  • برای انجام پروژه در در سامانه وانیار، ابتدا در سامانه ثبت نام کرده و وارد حساب کاربری خود شوید.
  • از طریق گزینه‌های جستجوی پروژه، انجام پروژه و فرصت‌های کاری در صفحه اصلی و گزینه جستجوی پروژه در پنل کاربری خود می توانید به پروژه‌ها دسترسی داشته باشید.
  • در بخش جستجو ميتوانيد پروژه ای خاص را بر اساس عنوان، دسته بندي موجود یا مهارت خود جستجو نماييد و در صورتیکه برای شما قابل انجام بود پیشنهاد ارسال کنید.
  • ارسال پیشنهاد برای انجام پروژه در وانیار رایگان است.
  • شما می توانید روش انجام کار، زمان و هزینه مورد نیاز برای انجام پروژه را در فرم مربوط به پیشنهاد وارد نمایید. توضیحات شما در رابطه با نحوه انجام کار، نشان دهنده تسلط شما بر موضوع پروژه خواهد بود و شانس شما را برای انجام پروژه افزایش می دهد.
  • پروژه های مرتبط با تخصص و مهارت شما، از طریق سامانه نیز برایتان ارسال خواهد شد؛ بنابراین تکمیل رزومه و پروفایل کمک بزرگی به شما برای دریافت پروژه خواهد کرد.
  • در طول انجام پروژه شما می توانید از طریق سامانه با کارفرما در ارتباط باشید و در صورت نیاز جلساتی برای گفتگو داشته باشید.
  • پس از اتمام هر فاز و تحویل آن به سامانه، کار توسط کارشناسان سامانه بررسی خواهد شد و در صورتی که نیاز به اصلاح نداشته باشد و حاصل کار توسط کارفرما مورد تایید باشد، شما می توانید از طریق پنل کاربری برای برداشت وجه درخواست خود را ثبت نمایید.
  • پس از بررسی درخواست و تایید کارشناس سامانه، دستمزد فاز انجام شده در اسرع وقت به شما پرداخت خواهد شد.