روش کار وانیار

روش کار وانیار
وانیار، رابط بین کارفرمایان و متخصصان است. کارفرمایان از طریق سامانه پروژه خود را ثبت می کنند و پروژه از طریق سامانه در اختیار با تجربه ترین متخصصین از سراسر کشور قرار می گیرد. کارفرمایان می توانند اطمینان داشته باشند که کارها واقعا توسط یک تیم متخصص انجام خواهد شد و دغدغه انتخاب فریلنسر مناسب را نخواهند داشت؛ زیرا ما همواره بهترین ها را برای انجام کار انتخاب خواهیم کرد و با این تضمین ایده ها را به واقعیت تبدیل خواهیم کرد. متخصصینی که با سامانه همکاری دارند توسط کارشناسان زبده انتخاب شده و در زمینه کاری خود نخبه هستند. کارفرمایان از طریق ناظرین سامانه وانیار می توانند روند اجرایی مجری مربوطه را کاملا کنترل کرده و بر کار او به صورت مستقیم نظارت داشته باشند و نگرانی بابت عدم دسترسی به مجری وجود ندارد.
متخصصینی هم که با وانیار همکاری می کنند اطمینان خاطر بیشتری برای کسب درآمد خواهند داشت؛ زیرا دیگر دغدغه بازاریابی و انتظار برای انتخاب شدن توسط کارفرما را نخواهند داشت بلکه قوی بودن رزومه، پروژه های مرتبط با تخصصشان را به سمتشان هدایت خواهد کرد و نیازی نیست که وقت خود را صرف جستجوی مشتری کنند. هر متخصصی که پروژه ای را به انجام رساند میتواند اطمینان داشته باشد که به آنچه که برایش تلاش کرده خواهد رسید و همه چیز تحت کنترل سامانه است.
روند انجام پروژه در سامانه وانیار